Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/class.calendar.php on line 3
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/function.in.php on line 12
เก็บเล็กผสมน้อย
เรื่อง : สอนอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน 

 สอนอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน 
                                                                                       
              การอ่าน  เป็นทักษะทางภาษาที่จะนำผู้อ่านไปสู่โลกกว้าง ช่วยพัฒนาให้ผู้อ่านมีความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นได้  การอ่านเป็นการใฝ่รู้ที่ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้คนมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต จากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งเป็นครูสอนภาษาไทยมาสามสิบกว่าปี  พบว่าในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ไม่รักการอ่านเท่าที่ควร  ครูจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านมากยิ่งขึ้น  เช่น

        ๑. จัดกิจกรรมตอบปัญหาทั่วไป  ซึ่งนักเรียนต้องใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน
             มาตอบปัญหาและใช้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
        ๒. จัดกิจกรรมการเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่องที่ผู้เขียนต้องอ่านและค้นคว้าเพิ่มเติม
             เพื่อนำความรู้มาประกอบการเขียนให้สมบูรณ์ขึ้น   เช่น  ถ้าฉันเป็นนักบิน ฉันจะ...... 
             ถ้าฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์  ฉันจะ.......เป็นต้น
        ๓. จัดกิจกรรมแบบสำรวจ  เช่นสำรวจพันธุ์ไม้ในวรรณคดีที่มีอยู่ในสวนวรรณคดีหรือ
            ในบริเวณโรงเรียน  ในห้องสมุด  เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับต้นไม้
             ต่างๆ  ซึ่งจะนำไปสู่การอ่าน การค้นคว้า  เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความรู้
        ๔. จัดกิจกรรมโดยให้เล่นเกม  เช่น

                            - เกมทายคำ ไข่อะไรที่หลอกลวง   คำตอบ  ไข่ตุ๋น- เกมต่อคำคล้องจองโดยให้หาชื่ออาหาร 
                       ผลไม้  ต้นไม้ มาต่อเป็นคำคล้องจองเช่น กล้วยไม้  ใบชา, ขาไก่    ใบโหระพา
                     - เกมปริศนาสำนวนภาษาและสุภาษิต  ครูจะให้ผู้เรียนดูภาพและช่วยกันคิดหาสำนวนภาษา
                       และสุภาษิตจากภาพให้ได้มากที่สุดเช่น  ภาพปาก  นักเรียนอาจตอบว่า   ปลาหมอตาย
                       เพราะปาก  ปากร้ายใจดี   พูดดีเป็นศรีแก่ปาก ปากเป็นเอกเลขเป็นโท กินอยู่กับปากอยากอยู่
                       กับท้อง  เป็นต้น
                    - เกมตามล่าหาเพื่อนตัวพยัญชนะ  รูปวรรณยุกต์  ตัวสะกดหรือตัวการันต์  เช่น  โ...รา...วั..ถุ  
                      อุโ..งค์  เป็นต้น
                   -  เกมปริศนาคำทาย  เช่น  อะไรเอ่ย  ต้นเท่าครกใบปรกดิน ( ตะไคร้ )
         ๕.  ให้หาคำที่กำหนดให้ เช่น  คำที่ขึ้นต้นด้วย ก  ตัวอย่าง กรรมการ กรอก เก่า กาง กว้าง เป็นต้น
         ๖.  ให้หาคำที่เป็นของใช้เป็นพยางค์หน้าและมีคำกริยาเป็นพยางค์หลัง  เช่น  เตารีด  กระเป๋าถือ 
               รถเข็น  มีดพับ  เป็นต้น
         ๗. ให้หาคำที่มีชื่ออวัยวะเป็นพยางค์หน้าและมีคำชื่อสัตว์เป็นพยางค์หลัง  เช่น ตาไก่ ขาไก่ น่องไก่
         ๘. ให้แต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับดอกไม้  โดยให้นักเรียนค้นคว้าลักษณะของพันธุ์ไม้และดอกไม้ชนิด
              ต่างๆ   เพื่อนำความรู้มาประกอบการแต่งคำประพันธ์ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ เช่น  มะเอ๋ยมะลิ
              ยามผลิดอกมา  หอมชื่นนาสา พาใจสุขสันต์
         ๙.  จัดกิจกรรมประกวด  เช่น  ยอดนักอ่าน  ยอดนักเล่านิทาน  ยอดนักพูด  ฯลฯ
       ๑๐. จัดกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้จากวรรณคดีไทยบางตอนเช่นรามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน 
              พระอภัยมณี ฯลฯ
       ๑๑. กิจกรรมการอ่านวันละ  ๑๕  นาที  ใช้เวลาในช่วงพักกลางวัน หรือตามความเหมาะสม
       ๑๒.กิจกรรมอ่านคล่อง-เขียนคล่อง  เขียนและอ่านคำศัพท์วันละ  ๕  คำ
       ๑๓. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  ตะกร้าหนังสือ  รถเข็นหนังสือ  เป็นต้น
       ๑๔. จัดทัศนศึกษาพาผู้เรียนไปชมสิ่งต่างๆ  หลังจากเสร็จสิ้นการชมแล้วให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติม
              หรือสรุปเรื่องราวที่ได้พบได้เห็น
       ๑๕. กิจกรรมโครงงานภาษาไทย  ซึ่งเป็นงานวิจัยเล็กๆของนักเรียน  เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย
              ของนักเรียน  โดยใทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
       ๑๖. กิจกรรมการค้นหาข้อมูลเรื่องราวต่างๆจากอินเทอร์เน็ต  โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์การ
              ค้นคว้าก็จะช่วยให้เด็กๆรักการเรียนรู้ใฝ่รู้ด้วยตนเองมากขึ้น
        กิจกรรมที่แนะนำไว้นี้  ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านจะใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนรักการอ่านมากยิ่งขึ้น  เพราะผู้เขียนได้นำมาปฏิบัติแล้ว  ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ
                                                      ......................................................................                                                                   

        แหล่งที่มา :   พรพิศ  ภูมิเขต
 ผู้เขียน : บุญชอบ สุขสมพืช
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
เสาร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 1581
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.


เก็บเล็กผสมน้อย 5 อันดับล่าสุด

      เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุต้องปลอดแอลกอฮอล์ 13 / เม.ย. / 2554
      ศิลาจารึก 12 / เม.ย. / 2554
      วันวาเลนไทน์ 13 / ก.พ. / 2554
      โรคดักแด้ 13 / ก.พ. / 2554
      สมุนไพรใกล้ตัว 19 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก